பெங்களூர் சாலையில் வெளிநாட்டவர் காரில் இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டார்

பெங்களூர் சாலையில் வெளிநாட்டவர் காரில் இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டார்

The incident in which a foreign teenage girl who came to Bangalore for treatment was thrown out of her car was shocked.

A 25-year-old man from East South Africa has come to Bangalore for treatment of his kidney stones on the 16th. He went to the taxi from Totapallapura at 4 am. Three people inside the car had snatched the money, jewelry and cell phone from the girl, stripped her clothes and left her naked.

The woman who went naked without clothing that night asked for help at a nearby house. He then wears the clothes they gave him and lodges a complaint at the police station. Police are investigating on the basis of the complaint. The shock of the incident in which a foreign woman who came to Bangalore for treatment was stripped naked and robbed of money and jewelery.

You may like these posts